Åkerholmen Barnehage

Gode opplevelser !

Åkerholmen er en foreldreeid barnehage. Vi har en småbarnsavdeling med 14 barn i alderen 0-3 år, og to store avdelinger med 18 barn i alderen 2-6 år på hver avdeling. Barnehagen holder åpent 12 måneder i året.

Alle som tar del i Åkerholmen barnehage skal oppleve seg selv som unike og verdifulle i et fellesskap basert på trygghet, glede, omsorg og anerkjennelse. Dette er vår visjon og preger alle sider i hverdagen vår.

Det er viktig for oss at alle føler seg velkomne og en del av fellesskapet. Vårt satsingsområde er sosial kompetanse, eller med andre ord KUNSTEN Å OMGÅS HVERANDRE PÅ EN GOD MÅTE. For å jobbe med dette mener vi det er viktig å se hver enkelt for den de er, og legge vekt på tid til her-og-nå situasjoner.

Fasaden til Åkerholmen barnehage. Foto

Vi har en engasjert, tilstedeværende og omsorgsfull personalgruppe, som er barnehagens viktigste redskap i dette arbeidet.

For å kunne gi barna et sunt og variert kosthold i barnehagen, har vi en kokk på kjøkkenet som lager næringsrik og variert lunsj til alle hver dag.

Som foreldreeid barnehage er det foreldrene som til enhver tid har barn i barnehagen, som eier og driver barnehagen. I samarbeid med personalet drives barnehagen til det beste for barna, ansatte og foreldre. Her kan foreldrene i stor grad være med å påvirke barnas hverdag. Åkerholmen barnehage – gode opplevelser for både små og store.

Asakveien 32, 1785 Halden

69 19 18 90

Daglig leder: Anne Nicolaisen

post@akerholmen.no

Besøk barnehagens nettside