Alfheim Barnehage

Alfheim barnehage er en to-avdelings barnehage med plass til 54 barn fra 0-6 år. Barnehagen har en sentral beliggenhet, med kort avstand til sentrum og flotte turområder.

I Alfheim barnehage står lek, samspill og bevegelsesglede i fokus. Med et fantastisk stort og variert uteområde, får barna oppleve allsidig aktivitet året rundt. Personalet ønsker å skape en bevegelseskultur, som bidrar til at barn tidlig tilegner seg gode vaner og holdninger til fysisk aktivitet, kropp og helse. Vi er en fullkostbarnehage, og barna tilbys frokost, lunsj og frukt/smoothie hver dag.

Småbarnsavdelingen heter Alveskogen, og 3-6 års avdelingen heter Trollskogen. I Alfheim barnehage jobber det trygge, tilstedeværende voksne – hvor glede, mestring og medvirkning preger barnehagens praksis.

Alfheim barnehage er åpen fra kl 6.45 – 16.30, mandag – fredag.

Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt!

Huskestativet til Alfheim barnehage. Foto

Alfheim er en TDM barnehage

TDM Barnehager har som formål å drive kvalitative gode og trygge barnehager. Vi legger vekt på at foreldrene skal vite at barna deres har det godt og trives på barnehagen. Vi satser på å holde en høy service profil gjennom en løpende og god kommunikasjon.

Vi driver 6 barnehager geografisk spredt i Halden Kommune. Er du opptatt av beliggenhet finner du oss nær deg.

Våre barnehager har felles grunntanke og visjon; Frihet og glede i et positivt miljø.

Allikevel har de ulik egenart gjennom ulike satsingsområder og nisjer.

Vår felles nettside finner du her.

Dyrendalsveien 45, 1779 Halden

419 01 922

Daglig leder: Monika Borge Olsen

monika@tdmbarnehager.no

Besøk barnehagens nettside