Berg Barnehage

Den lille barnehagen på landet

Berg barnehage er en liten foreldreeid barnehage. Vi ligger på landet, men det er bare 5 minutter å kjøre til byen. For oss er hvert enkelt barn helt spesielt, og vi ønsker å utvikle dets unike egenskaper og muligheter. Dette gjør vi gjennom å være tydelig til stede i leken, og legge til rette for gode aktiviteter som stimulerer nysgjerrigheten og livsgleden. Vi jobber prosjektbasert og fordyper oss i tema som barna viser interesse for.

Vi er har to avdelinger med tilsammen 18 barn. Larven er småbarnsavdelingen med plass til 6 barn og Sommerfuglen er storbarnsavdeling med plass til 12 barn.

Våre åpningstider er mandag – fredag 07.00-16.30.

Barn fra Berg Barnehage som husker. Foto

Torpumveien 195, 1763 Halden

479 75 660

Daglig leder: Lise-Gro Gundersen

barnaiberg@gmail.com

Besøk barnehagens nettside