Bollerød FUS Barnehage

På Bollerød FUS barnehage setter vi gode relasjoner aller høyest. Den voksnes evne til å skape tette og trygge relasjoner til først og fremst barna – men også til hverandre og foreldre er viktigst for trivsel, trygghet, tilhørighet, lek og læring. Barna skal få leke, utforske, medvirke og utvikle seg i et positivt og inkluderende miljø der de føler seg respektert, anerkjent og trygge – i alle situasjoner. Barnehagen skal gi leken gode rammer gjennom pedagogisk tilrettelegging og alltid tilstedeværende voksne.

Bollerød FUS består av 3 avdelinger og har åpningstid fra 06.45-16.30.
Vi har åpent hele året.

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram @bollerodfus.

5 barn fra Bollerød FUS barnehage på tur. Foto

Grimsrødhøgda 115, 1791 Halden

916 54 663

Daglig leder: Tove Marie Sagstuen

dl.bollerod@bhg.no

Besøk barnehagens nettside