Do Re Mi Barnehage

Do Re Mi barnehage tilbyr musikk, språk, dans, drama, kunst og instrumenter gjennom de fire områdene: KONSERTER, LEKE & LÆRE MED MUSIKK, LÆRE Å SPILLE INSTRUMENTER og ENGELSK.

Do Re Mi Halden åpnet høsten 2009, siden den gangen har vi bygget ut og vokst. Nå har vi 8 avdelinger og alle er fulle av fantastisk barn i aldrene fra 0-6 år.

Vi er fordelt over to bygg. De yngste barna holder til i egne tilrettelagte avdelinger der de er fordelt med 9 barn og 3 voksne på hver avdeling. De eldste holder også til i egne tilrettelagte avdelinger der de får utfolde seg i grupper på ca. 18 barn og 3 voksne på hver avdeling.

Begge bygg har verkstedsrom. Her kan vi ta med oss små grupper med barn og leke med fagområdene våre. På matteverkstedet har vi for eksempel terning, butikklek og former. På språkrommet har vi rim og regler, eventyr og begreper. På hjerterommet har vi fokus på sosial kompetanse. Dette er en unik mulighet til å sikre oss at vi holder oss innenfor rammeplanen.

Åpningstider: 06.45 – 17.00

Fasaden til Do Re Mi barnehage. Foto

Gamle Kongevei 3, 1789 Halden

413 03 553

Daglig leder: Daniel Wellendorf

halden@laringsverkstedet.no

Besøk barnehagens nettside