Harekas Kanvas-barnehage

Velkommen til Harekas Kanvas-barnehage

Harekas Kanvas-barnehage skal være en trygg og god læringsarena hvor alle barn skal få mulighet til lek og læring, medvirkning og utvikling etter alder og interesser, forutsetninger og behov.

Harekas barnehage har vært i drift siden 2003. 1.desember 2023 ble barnehagen en del av Stiftelsen Kanvas. Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål.

Barnehagen er organisert med 3 avdelinger. En småbarnsavdeling (0-3 år) med 14 plasser, en mellomavdeling (2-6 år) med 19 plasser og en storbarnsavdeling (3-6 år) med 21 plasser.

Harekas ligger i flotte omgivelser ved Tistedal, med kort vei til Fredriksten Festning og med umiddelbar nærhet til skog og mark. Harekas har store og lyse avdelinger. I tillegg har vi et stort fellesrom, sanserom, gymrom og vannrom. Utelekeplassen er spennende og utfordrende med varierte lekeapparater.

I Harekas skal miljøet bære preg av samhold, anerkjennelse, respekt og toleranse for hverandre. Vi formidler at hvert enkelt barn er verdifullt og samtidig lærer barna å ha respekt og omsorg for hverandre. Alle skal føle seg sett og oppleve tilhørighet i Harekas Kanvas-barnehage.

Vi ønsker å legge til rette for nysgjerrige og vitebegjærlige barn som tør å stille spørsmål. Barn og voksne skal kunne undre seg sammen. Barnehagehverdagen vår er preget av lek og aktiviteter – spontanitet og hverdagsgleder, der de voksne er til stede sammen med barna. Hverdagen skal være full av glede og muligheter, med rause og humoristiske voksne – som tar barna på alvor. Er det noen som trenger en stille stund, har de voksne en armkrok eller et fang å krype opp i.

Vi har fokus på et sunt og variert kosthold og vi serverer frokost, lunsj og frukt i barnehagen hver dag.

Vår visjon:

«En godt sted å være»

Harekasveien 15, 1769 Halden

69 19 35 11

Daglig leder: Tone Ingvaldsen

tone@harekas.no

Besøk barnehagens nettside