Harekas Barnehage

Et  godt sted å være!

Harekas barnehage er en 3-avdelings foreldreeid andelsbarnehage med plass til 54 barn i alderen 0-6 år. Vår åpningstid er 06456-1700.
Barnehagen ligger idyllisk til mellom Idd og Tistedal, med umiddelbar nærhet til skog og Fredriksten festning.

På Harekas skal miljøet bære preg av samhold, anerkjennelse, respekt og toleranse for hverandre. Vi vil formidle at hvert enkelt barn er verdifullt og samtidig lære barna å ha respekt og omsorg for hverandre. Hvert enkelt barn skal oppleve at de blir sett og er velkommen i barnehagen. Barna skal få oppleve tilhørighet og trygghet til å kunne leke, utforske og lære. Hverdagen skal være full av glede og muligheter, med rause og humoristiske voksne – som tar barna på alvor.

Harekas har et stort og kupert utemiljø med spennende og varierte lekeapparater. Her får barna ulike utfordringer etter alder og modenhet.

Inne i barnehagen har vi store og nyoppussede rom. I tillegg til store avdelinger har barna tilgang til et stort fellesareal, liten gymsal, sanserom, kreativt rom og et lite basseng.

Harekas barnehage er en fullkost barnehage og vi har 3 sunne og næringsrike måltider om dagen.

Barnehagens egen minibuss gir oss muligheter til å oppsøke spennende områder, og gi oss opplevelser utenfor nærområdet vårt.

Vi jobber hver dag mot å nå visjonen vår:
«Harekas barnehage – et godt sted å være!»

Harekas Barnehage. Foto

Harekasveien 15, 1769 Halden

69 19 35 11

Daglig leder: Tone Ingvaldsen

tone@harekas.no

Besøk barnehagens nettside