Lysløypa Barnehage

Lysløypa barnehage er en privat en avdelings barnehage som åpnet i Oktober 1995. Barnehagen er godkjent for 18 barn. Lysløypa barnehage ligger i et boligområde helt inntil lysløypa og skogen. Vi prioriterer å være mye ute og bruker naturen rundt barnehagen til lek, turer og utforsking. I rammeplanen punkt, Natur, miljø og teknologi, heter det: «Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.» Forskning viser også at barn som leker mye i naturen har signifikant bedre motorisk utvikling enn barn som kun leker på lekeplasser. (Fjørtoft 2001,2004) Derfor er vi så heldige her hos oss som har dette som endel av hverdagen.

I Lysløypa barnehage er vi også en 5 om dagen barnehage, der vi fokuserer på sunn og variert mat i barnehagen med grønnsaker og frukt. I rammeplanen punkt, kropp, bevegelse, mat og helse, heter det: «Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut.» Disse verdiene setter vi høyt her hos oss og arbeider derfor etter.

Lekeplassen til Lysløypa barnehage. Foto

Safirveien 16, 1784 Halden

69 17 69 44

Daglig leder: Vigdis Kydland

lys@lysloypa.net

Besøk barnehagens nettside