Nordby Gårdsbarnehage

Nordby gårdsbarnehage er en liten barnehage med 36 plasser, som ligger landlig til utenfor sentrum. Barnehagen ligger i tilknytning til et gårdsbruk, og det vil være naturlig å følge aktivitetene på gården. Jordbruk, skogbruk, og jakt hører til. Vi har mulighet å følge kornet fra frø til plante, dyrke våre egne grønsaker, oppleve samspillet mellom mennesker og naturen, og stelle med dyr i fjøset. Arbeidet på gården til ulike årstider er med hvert år uavhengig av satsingsområder i rammeplanen.

Barnehagen har plasser for barn 0-6 år.

Avdeling Kyllingen: Kyllingen har 9 plasser for barn mellom 1-3 år. Vi bruker mye tid på gulvet sammen med barna.

Avdeling Høner og Haner: Det er 18-20 barn på avdelingen. Fire dager i uken er vi inndelt i grupper. 5-åringene «Bjørnegruppa», 4 åringene er i “revegruppa”, 3 åringene er i “musegruppa” sammen med 2 åringene fra “kylling avdelingen”. Gruppeinndelingen fører til at hvert enkelt barn bli sett og at vi kan jobbe pedagogisk med tema på det nivået barna befinner seg.

Vi er en fullkost barnehage: Musli/grøt til frokost 5 dager. Brødmat/rundstykker 1 dag, varmmat 3 dager og yoghurt og frukt 5 dager i uken. Barna har med egen matpakke til tur-dagen. De eldste barna i barnehagen er kjøkken-hjelpere hver uke.

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 til kl.17.00 mandag til fredag.

Sandkassa til Nordby Gårdsbarnehage. Foto

Nordby gård, Bøklevene 44, 1765 Halden

69 18 44 24 / 907 70 603

Daglig leder: Ann-Kristin Clausen

nordby@nordbybarn.no

Besøk barnehagens nettside