Prestebakke Naturbarnehage SA

Prestebakke Naturbarnehage SA er en privat 1 avdelings foreldre eid barnehage, med barn fra 1-6 år. Barnehagen ligger ved siden av Prestebakke skole. Vi samarbeider med skolen og sfo, og nærhetene til skolen er med på å skape en trygg og god overgang fra barnehage til skole.

I vår barnehage er vi opptatt av å skape trygge og nysgjerrige barn.

Vår erfaring tilsier at et lite, stabilt og forutsigbart miljø er en viktig faktor for å skape trygghet.

Vi jobber kontinuerlig med sosial kompetanse. Vi anser at vennskap og prossosiale egenskaper er viktige for at barn skal føle at de er del av et inkluderende felleskap.

Prestebakke Naturbarnehage. Foto

Som Naturbarnehage er vi opptatt av å ta vare på kloden. Vi jobber med naturvern, blir kjent med ulike arter, drar på bondegårdsbesøk og utforsker livet i bekken. Vi er mye ute.

Våre lokaler er nylig oppusset med gode og varierte lekaktiviteter. Vi bruker også skolens gymsal. Vårt uteområde innbyr også til bevegelse, utforskning og mestring. Vi har dessuten skogen som nærmeste nabo med mange turdestinasjoner vi besøker ukentlig.

Hos oss jobber det erfarende pedagoger, fagarbeidere og assistenter. Vi har også en svært engasjert foreldregruppe som er deltagende i barnehagens drift.

Prestebakkeveien 242, 1796 Kornsjø

974 25 843 / 930 39 891

Daglig leder: Trine Frydenberg Eriksen

prestebakkebarnehage@halden.net

Besøk barnehagens nettside