Spretten Idrettsbarnehage

Spretten idrettsbarnehage er en 3 avdelings barnehage fordelt med barn i alderen 0-6 år. Barnehagen holder til på Strupe. Vi er så heldige å ha flotte omgivelser rundt oss. Vi har fotballbaner og ballbinge. I tillegg består det umiddelbare nærområdet av skog. Naturopplevelser blir en naturlig del av hverdagen, og som gir barna gode motoriske utfordringer.

Gjennom fysisk aktivitet både inne og ute vil vi at barna skal få økt motorisk kompetanse og kroppskontroll. Vi vil også at barna skal få variert og næringsrik mat, tilegne seg gode vaner og holdninger til sundt kosthold.

I barnehagen skal det være gøy og bevege seg for bevegelsenes skyld. Målet er at barna skal trives i sin aktive hverdag, bli trygge på kroppen sin og ta med de gode vanene resten av livet!

For å nå våre mål må vi gjennom engasjement og tilstedeværelse legge til rette for at barna skal oppleve omsorg, lek og vennskap hver eneste dag. Gode venner, trygge fang og et lekende miljø er viktig for hvert barns utvikling.

Spretten idrettsbarnehage er åpen fra 6.45 til 17.00 mandag til fredag. Vi holder også åpent i alle ferier. Stengt røde dager.

Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt!

Spretten Idrettsbarnehage. Foto

Thorsheimveien 10, 1782 Halden

482 32 763

Daglig leder: Nina Staal

nina@barnehagenett.no

Besøk barnehagens nettside