Helsestasjon

Helsestasjon 0-5år

Det er spennende, men også utfordrende å bli foreldre. På helsestasjonen møter du ansatte som gir deg veiledning og råd om hvordan du best mulig kan forstå barnet ditt. Vi er her for deg og barnet!

Hvem får tilbudet?

Helsestasjonen tilbyr tjenester til gravide og barn mellom 0-5 år og deres familier. Tjenesten er gratis og har fokus på å forebygge sykdom og fremme helse hos barn og foreldre. Vi følger med på barnets utvikling, svarer på spørsmål, gir veiledning og setter vaksiner. På helsestasjonen jobber jordmødre, helsesykepleiere, leger, psykolog, sekretærer, fysioterapeuter og familieveiledere.

Helsestasjonen får melding fra sykehuset når barnet er født, og tar da kontakt med foreldrene for å avtale første møte. Familien innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men du kan også ta kontakt selv ved behov utover det. På siden til Helsenorge kan du lese om de temaene som tas opp på de faste konsultasjonene.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det henvist videre til fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Ved akutt sykdom må fastlege eller legevakt kontaktes.

Åpningstider

Helsestasjon er åpen fra kl 08.00-15.00 alle hverdager.
Drop-in veiing mandag og torsdag kl. 12.30-1400.
Adressen er Familiens hus, Os allè 4, 1777 Halden.
Telefon: 69 17 46 62 for timebestilling til helsesykepleier eller jordmor.
Telefontid er fra kl 08.30-15.00, stengt mellom kl 11.30-12.00.

Halden kommune logo med byvåpen.

Familietjenesten

Vi tilbyr hjelp til barn og unge fra 0 til 18 år og deres familier som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder i livet.

Hva er Familietjenesten?

Familielivet kan være både fint og utfordrende samtidig.
Vi vet at det kan være godt å ha noen å snakke med om hvordan man skal takle bekymringer og utfordringer rundt barn og ungdommers behov og utvikling.

Vi i Familietjenesten setter barnet i sentrum og skal samtidig bidra til en enklere vei inn til hjelp. Vi koordinerer vårt arbeid gjennom samarbeid med instanser som for eksempel barnehager, skoler, nav og barnevern.

Vi har lang erfaring knyttet til utfordringer for barn, unge og familier og vi tilbyr veiledning og hjelp i forhold til kommunikasjon, relasjoner, samspill, psykisk helse hos barn/unge og mye mer. Målet er å sammen finne veier som kan bidra til endring.

Ulike type hjelpetilbud til barn, unge og familier finner du her.

Det er viktig for oss å være lett tilgjengelig for barn og unge og deres familier som har behov for hjelp. Hos oss kan du stille spørsmål om tilbud og tjenester for barn og unge og få råd og veiledning og annen nødvendig hjelp. Vi skal ivareta alle som tar kontakt og hjelpe de videre.

Hvem kan be om hjelp?

Henvendelser til Familietjenesten foregår gjennom enheter som barnehager, skoler, PPT, helsestasjon, barneverntjenesten osv.
Tilbudet er gratis og frivillig, og det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege eller andre.

Kontaktinformasjon

Fagleder Hanne Espelund, telefon: 951 98 137

Forsterket helsestasjon

Forsterket helsestasjon er et frivillig tilbud og kan tilby veiledning i foreldrerollen, gir støtte/veiledning ved rus eller psykiske problemer, og kan gi bistand i praktiske og økonomiske utfordringer og kan tilby deltakelse i mammagruppe.

Forsterket helsestasjon er en del av Halden helsestasjon, og kan bistå gravide og barnefamilier som har behov for ekstra støtte og veiledning slik at barnet får en best mulig oppvekst og utvikling.

Ta kontakt med Halden helsestasjon hvis du ønsker hjelp fra Forsterket helsestasjon.

Kontaktinformasjon

Post- og besøksadresse: Os allè 4, 1777 Halden
Telefon: 69 17 46 62
E-post: liv.steilbu@halden.kommune.no

Åpningstider

Telefonen på helsestasjonen er åpen fra kl 08.30-15.00
Stengt for lunsj mellom kl.11.30 og 12.00.