Tellesystem

Halden Kommune har innført et tellesystem som påvirker når barnehagene kan ta inn barn i barnehagene. Dette er det viktig for deg som skal søke barnehageplass å kjenne til.

Liten gutt som teller på fingrene. Foto

Ønsker du barnehageplass mellom telletidspunktene vil ikke barnehagen få tilskudd for ditt barn. Derfor er det bare unntaksvis at du kan få barnehageplass mellom telletidspunktene. Det forutsetter nemlig at et annet barn har sagt opp.

Det betyr at barnehagene kan ha ledige plasser men allikevel ikke kan ta inn barn før neste telletidspunkt. Dette fordi foreldrebetalingen ikke er tilstrekkelig for å lønne personell for å bemanne for ditt barn. Du må derfor søke i god tid før telletidspunktet du ønsker plass ved.

Eksempelvis hvis du ønsker oppstart i august må du søke, få tilbud, takke ja, og bli plassert før 1.august. Det er også et krav at du må betale for barnehageplassen, eller ha tatt den i bruk for at barnehagene skal være berettiget til tilskudd. Ønsker du f.eks. plass i februar må du da betale for plassen fra 15. desember. Unntaket er om du har rett til plass og søker ved hovedopptaket 1.mars se detaljer nedenfor.

Nedenfor viser vi hvilke telletidspunkt som gjelder for oppstart i barnehage i Halden:

Telletidspunkter i Halden. Grafikk

Oversikter og rutiner som barnehagene må forholde seg til i Halden

Lokale retningslinjer - telletidspunkter

Når skal opptaksprogrammet Visma være oppdatert:

Når du søker barnehageplass må ditt barn være plassert av barnehagen og dere må ha akseptert/takket ja i Visma(Opptakssystemet på kommunens nettside) innen rapporteringsdatoene nedenfor;

Oversikt over tilskuddsperioder og når Visma må være oppdatert (rapporteringsdato):

Tilskuddsperiode 1: Fra 01.01. – 31.03. (dvs. 3 mnd.) – rapporteringsdato: 15.12.
Tilskuddsperiode 2: Fra 01.04. – 31.07. (dvs. 4 mnd.) – rapporteringsdato: 01.04.
Tilskuddsperiode 3: Fra 01.08. – 31.10. (dvs. 3 mnd.) – rapporteringsdato: 01.08.
Tilskuddsperiode 4: Fra 01.11. – 31.12. (dvs. 2 mnd.) – rapporteringsdato: 01.11.

Det presiseres at det er barnehagemyndigheten som foretar tellingen i Visma. Barnehageeier må til enhver tid holde Visma oppdatert, slik at opplysningene stemmer overens med det enkelte barns faktiske plasstørrelse. Visma skal jamført oversikten over (rapporteringsdato), være oppdatert den første dagen av ny tilskuddsperiode, unntatt for tilskuddsperioden 01.01 – 31.03, denne skal være oppdatert 15.12 slik som oversikten viser.

Forståelse av telletidspunkt:

Telletidspunktet er rapportering av det antallet barn, med alder og plasstørrelse, som faktisk kan benytte plass i barnehagen på rapporteringsdatoen.

Utbetaling av tilskudd:

Utbetaling av tilskuddet skjer den 10. i første måned i tilskuddsperioden.

Tilskuddsperiode 1 – utbetaling 10.01.

Tilskuddsperiode 2 – utbetaling 10.04.

Tilskuddsperiode 3 – utbetaling 10.08.

Tilskuddsperiode 4 – utbetaling 10.11.

Særskilt om oppstartstidspunkt i august:

Barn som er registrert i Visma senest 01.08, og med oppstart senest 31.08, er tilskuddsberettiget for august.

Se forøvrig særskilt punkt under om ettåringer.

Særskilt om ettåringer

Det gis tilskudd fra 01.08 for de barna som fyller ett år i perioden 01.08 til 30.11, uavhengig av oppstartsdato i denne perioden.

Forutsetningen er at barnet er registrert i Visma innen 01.08., det året det begynner i barnehagen.

Barn som bytter barnehage i perioden:

Barn som skifter barnehage i løpet av tilskuddsperioden kan ikke rapporteres to ganger. Den barnehagen som har barnet på rapporteringsdato har også krav på tilskuddet for den aktuelle perioden. Med «har barnet», vises det til der hvor barnet har en reell barnehageplass.

Revidering av retningslinjer

Disse reviderte retningslinjer tredde i kraft fra 01.01.2022.