Halden Montesorribarnehage

Halden Montessoribarnehage er en liten og unik barnehage på Nybo i Tistedal.
Barnehagen drives etter Maria Montessoris pedagogikk og filosofi – Montessorimetoden.
Våre åpningstider er 06.45-16.30 mandag til fredag.

I Halden Montessoribarnehage støtter vi barns utforskningstrang og lærelyst.
Vi gir barna materiell som er spennende og utfordrende, og dermed forsterker vi barnets naturlige nysgjerrighet.

Barn som bygger laft hus i Halden Montesorribarnehage. Foto

Alt av aktiviteter står fremme i hyller i barnehøyde slik at barna slipper å hente en voksen når de vil f.eks. vil bake, tegne eller klippe, de kan følge sine egne impulser, gjøre det de vil selvstendig og rydde opp etter seg når arbeidet er ferdig. Vi kaller lek for arbeid, fordi leken er den viktigste jobben ett menneske gjør i løpet av hele livet.

Vi bruker nærområdet til barnehagen og byen vår flittig. Vi løper og hopper i skogen, danser og leker på uteområdet, synger på bussen til byen eller går på biblioteket. Vi sår og høster av naturen i grønnsakhagen vår.

Fordelene med Montessori:

Vi anerkjenner at barn lærer på forskjellige måter og at hvert barn er unikt. Barnet står fritt til å lære i sitt eget tempo, med det som interesserer de her å nå.

Barnet vil utvikle øye-hånd koordinasjon og konsentrasjon mens de utforsker og samtidig lære selvstyrt læring og selvstendighet. Barna lærer å ta vare på seg selv og andre og hevde seg selv på en positiv måte ved å dele og vise kunnskap som de har opparbeidet seg. Dette skaper empati, tillit, tilhørighet, god selvfølelse og ett harmonisk oppvekst miljø uten stress og konkurranse.

Ramme på gulvet hos Halden Montesorribarnehage. Foto

Litt om metoden:

Montessorimetoden er en utbredt pedagogikk som blir brukt i forskjellige kulturer over hele verden. Den er testet ut i over 100 år med stor suksess.

Med en dyp forståelse og respekt for menneskets og barnets utvikling, skapte Maria Montessori en metode for å gi barn det beste utgangspunktet for livslang læring. Nyere hjerneforskning støtter Maria Montessoris teorier om barns utvikling og observasjoner.

Vi er medlem i Montessorinorge som er en organisasjon for alle Montessoriskoler og barnehager i hele Norge og skal være ett kvalitetsstempel for medlemmene.

Halden Montessoribarnehage samarbeider med Halden Montessoriskole. Barn som har gått i Montessoribarnehage har flere fordeler ved overgang til Montessoriskole.

Vil du vite mere om oss kan du lese mer på vår hjemmeside.

Bilder fra hverdagen vår finner du på Instagram halden_montessoribarnehage eller facebook Halden Montessoribarnehage.

Vil du snakke med oss eller komme på besøk kan du kontakte oss på telefon.

Solåsveien 4, 1791 Tistedal

416 78 585 / 906 09 490

Daglig leder: Aina Staxvold

post@cum-cura.no

Besøk barnehagens nettside