Overgang barnehage skole

Barn som løper i en skolekorridor. Foto

Både i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og i prinsipper for opplæringen står det at barnehage og skole skal samarbeide til barnets beste. I kapittel 5.1 i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver heter det: Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan (Kunnskapsdepartementet 2006: 53). Videre i samme kapittel rådes barnehage og skole til å gjensidig informere hverandre om sine virksomheter. Rammeplanen påpeker barnehagens ansvar for å legge til rette for at barna kan ta avskjed med barnehagen på en god måte og glede seg til å begynne på skolen.

I lenken nedenfor kommer du til kommunens side som viser deg til gjeldende plan for barnehager og skoler i Halden i dette arbeidet:

Plan for overgang fra barnehage til skole