Priser og refusjon

Barnehagetilskuddet finansieres av kommunenes frie inntekter (rammetilskuddet og skatteinntekter). Det vil si at det er kommunene som vedtar hvor mye de skal bruke på barnehager over sine kommunebudsjetter.

Liten gutt som teller penger. Foto

Kommunene gir tilskudd til godkjente private (private, fylkeskommunale og statlige barnehager) og barnehagene skal behandles likeverdig ved tildeling av tilskudd.
Regjeringens mål er at barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn og uavhengig av foreldrenes økonomi.

Makspris

Maksprisen blir fastsatt til kroner 3 315 per måned fra og med 1. januar 2022 og kroner 3 050 per måned fra 1. august 2022. Det betales for 11 måneder i året.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. Oversikt over dette finner du ved å ta kontakt med den enkelte barnehage – eller på deres nettside.

Moderasjonsordninger

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2022 settes inntektsgrensen til  598 825 kroner.

Dersom du skal søke redusert foreldrebetaling kommende barnehageår med start i august må vi be deg om å lese informasjonen under.

Til foresatte som søker om redusert foreldrebetaling i Halden.

Hvert år kommer det ca. 200 søknader om redusert foreldrebetaling til Halden kommune. Det er kommunen som behandler søknadene, uansett om ditt barn har plass i kommunal eller privat barnehage.

Søke om redusert barnehagebetaling

Les siden i lenken nedenfor godt før du starter utfyllingen av søknadsskjema. 

I søknadsskjema skal du dokumentere de skattbare inntektene til de voksne i husstanden. Denne dokumentasjonen må du har klart digitalt før du starter utfyllingen av skjema.

Dersom du kun har dokumentene i papirform og ikke digitalt, kan de ansatte i Servicesenteret i Storgata 8, hjelpe deg med å skanne inn dokumentene så du får dem digitalt.

  • Dersom du har skattemelding som dokumenterer de skattbare inntektene, vil du kunne få svar på denne søknaden umiddelbart etter at søknaden er sendt inn.
  • Dersom du ikke har skattemelding må søknaden behandles før du får svar.

For mer informasjon og digitalt søknadsskjema klikk på lenken nedenfor:

Klikk her for å gå til digitalt søknadskjema