PBL

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. PBL ble stiftet av 72 private barnehager i 1993 og PBLs formål er det samme i dag som den gang:
PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

PBL logo.

Jobber for alle medlemmer

Det er et stort mangfold i barnehagesektoren, også på eiersiden.
Blant PBLs medlemmer er både små familiebarnehager med noen få barn og store konsern med tilbud til flere tusen barn. PBL jobber for alle typer private barnehager i en sektor preget av stort mangfold med mange ulike barnehageeiere. PBL skal ivareta interessene til alle våre medlemmer, uavhengig av barnehagens størrelse, pedagogiske profil, eierform og andre forhold.

PBLs tilbud til medlemmene

Det var behovet for ett felles talerør som var årsaken til at noen private barnehager gikk sammen og etablerte PBL i 1993. Det interessepolitiske arbeidet for å sikre private barnehagers rettigheter og rammevilkår er fortsatt en del av kjernen i PBLs arbeid for medlemmene.

I tillegg gir PBL medlemmene hjelp til å drive barnehage. Medlemmer i PBL får tilgang til eksperthjelp innenfor en rekke områder. Dette inkluderer blant annet råd og veiledning om drift av private barnehager og utvidet rådgivning om forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, samt om problemstillinger knyttet opp mot tariffavtalen.

På vegne av medlemsbarnehagene gjennomfører PBL tarifforhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene. Medlemmer i PBL har dessuten tilgang til en rekke medlemsfordeler og -produkter til medlemspris, inkludert kurs, konferanser og andre kompetansehevingstiltak.

Eies av medlemmene

Det er de barnehagene som til enhver tid er medlem i PBL som eier organisasjonen. Det er medlemsbarnehagene som, på landsmøtene annet hvert år og for øvrig gjennom valgte styrerepresentanter fra medlemsbarnehagene, avgjør hva PBL skal jobbe med og for.

PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene bygger på PBLs verdier Personlig, Bærekraftig og Løsningsorientert. Retningslinjene forteller hvordan PBL forventer at alle ansatte og valgte representanter i PBL-konsernet opptrer i et hvert tilfelle.

Respekt
Vi er høflig og omtenksom i møte med andre. I PBL behandler vi alle med verdighet.

Uavhengighet
Vi har et forhold til de vi samarbeider og samhandler med som ikke kan så tvil om vår uavhengighet.

Troverdighet
Det vi sier og gjør er forankret i kunnskap og fakta. Alt vi gjør skal tåle dagens lys.

Åpenhet
Vi er en organisasjon som praktiserer deling og åpenhet, også i tilfeller der dette ikke bare er til vår fordel.

Integritet
Vi står opp for det vi mener. I PBL er det er sammenheng mellom det vi sier og det vi gjør.

Kontakt

Telefon: 755 53 700
E-post: pbl@pbl.no
Prinsens gate 91, 8003 Bodø
Org.nr. PBL: 970954309 (Foretaksregisteret)