Samordnet opptak

Det er samordnet opptak i alle kommuner. Dette innebærer felles søknadsskjema og samordning av søkerlister. Du kan søke både private og kommunale barnehager i ønsket rekkefølge, og det er mulig å prioritere et antall barnehager.
 Ved tildeling av plass vil du motta et skriftlig tilbud. Det er viktig at du leser dette nøye.

Hvis du ønsker å søke plass i en Haldenbarnehage må du sende søknad til kommunen – via kommunens hjemmeside.

Barnehagens styrer foretar opptak av barn på bakgrunn av forskrift om felles opptak i kommunen, og barnehagens vedtekter. Barna blir tatt opp i barnehagen og får fast plass til skolepliktig alder. Barnehagens vedtekter finner du som regel på den enkelte barnehages nettside eller ved å kontakte den enkelte styrer.

Det er samordnet opptak for alle barnehager i Halden. Det betyr at du kan søke på alle Haldenbarnehagene på samme sted.

Søk barnehageplass her!

Barn som går sammen. Foto

Hovedopptak

Felles samordnet hovedopptak har søknadsfrist 1.mars. Du logger da inn på kommunens opptaksprogram Visma med bankid og kan da prioritere opptil 4 barnehager.

Rett til plass

Barn som fyller ett år fra og med 1.september til og med 30.november har så sant det er søkt om barnehageplass i hovedopptaket, rett til å begynne i barnehagen den måneden barnet fyllet ett år. Gjelder dette ditt barn er det derfor viktig å passe på søknadsfristen til hovedopptaket. Øvrige som ikke har rett til plass kan søke når som helst.

De første svar som sendes ut ved hovedopptak vil være knyttet til foresattes 1. og 2.valg. Deretter vil vi behandle øvrige valg. Det vil bli sendt ut tilbud om barnehageplass helt fram til opptaket er ferdig i juni. Deretter er det løpende / supplerende opptak. Tilbudene blir sendt ut elektronisk som vedlegg til epost. Det er den enkelte barnehage som sender ut vedtak om barnehageplass.

Det er lurt å krysse av for at du ønsker å få tilbud fra andre barnehager hvis du ikke får tilbud fra noen av de du har prioritert. Gjør du ikke det vil du kunne risikere å ikke få barnehageplass hvis dine prioriteringer ikke har ledig plass for ditt barn.

Etter at opptaket er over og du eventuelt ikke har fått noe tilbud vil de barnehagene som fortsatt har ledige plasser blir publisert på kommunens nettside. Da kan du justere søknaden din – slik at du bare prioriterer bland de som har ledig plass.

Uansett så anbefaler vi å ringe/sende mail til barnehagens styrer/daglig leder på den barnehagen dere ønsker plass for å sjekke om de har noe ledig.