Løpende opptak

Du kan når som helst søke om barnehageplass i kommunen. Dette gjøres på samme måte som samordnet opptak, og har barnehagene du har prioritert ledig plass vil du da få tilbud fra dem. Det er viktig å være klar over at det kan være andre barnehager i Halden som har ledig plass enn de du har prioritert. Det kan da være lurt å ringe de ulike barnehagene på forhånd for å avklare om de har ledig plass.

To barn som løper mot lekeplassen. Foto

Oppstartstidspunkt

Halden Kommune har innført 4 tellinger i året. Det er derfor normalt ikke mulig å få barnehageplass i Halden annet enn på telletidspunktet. Dette er uavhengig av om Haldenbarnehagene har ledig plass, og er dessverre bestemt av administrasjonen i kommunen. Unntak gjøres kun hvis et barn slutter imellom periodene og denne plassen skal erstattes.

Følgende oppstartstidspunkt gjelder for barnehageplass i Halden:
april, 1. august, 1. november og 15. desember.

Hvor søker jeg?