Visjonen

Haldenbarnehagene har en felles visjon som lyder Sammen om en god barndom. Vi har som mål å tilby et trygt og tilpasset læringsmiljø som utvikler lekne og rause barn med god selvfølelse. Et trygt og omsorgsfullt miljø gir god forutsetning for læring. Sammen med hjemmet skal barnehagen gi barnet et best mulig utgangspunkt for resten av livet.

Haldenbarnehagene jobber tett sammen for at vi alle skal kunne utvikle oss faglig, lære av hverandre og utnytte hverandres totale kompetanse.

Seks barn som sitter sammen på en krakk. Foto

Haldenbarnehagene

Hver barnehage skal ha en pedagogisk og administrativ ledelse/styrer med godkjent barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig kompetanse.

Pedagogisk leder skal ha utdanning som godkjent barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig kompetanse. Kommunen kan innvilge midlertidig dispensasjon når det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere.

Det skal være en pedagogisk leder pr. 14 barn når barna er over 3 år, og en pedagogisk leder pr. 7 barn når barna er under 3 år. Øvrig grunnbemanning skal være minimum en voksen per 6 barn når barna er over 3 år, og en voksen per 3 barn når barna er under 3 år.

Private familiebarnehager

I Halden kommune er det 2 private familiebarnehager. En familiebarnehage er en barnehage for få barn. Den drives gjerne i vanlige hjem, og retter seg først og fremst mot 1. og 2-åringer.

En familiebarnehager kan ha doble grupper med 8-10 barn.

En barnehagelærer kan ha veiledningsansvar for maksimalt 30 barn. Det skal gis pedagogisk veiledning i familiebarnehagens åpningstid.

I en familiebarnehage med 8-10 barn er kravet til pedagogisk veiledning ved barnehagelærer 33,3 % stilling, i tillegg til 2 *100% assistentstillinger. Er flertallet under 3 år, må antall barn reduseres.

Lenker til andre bestemmerlser

Krav til kvalitetssikring

Drift av barnehagene reguleres av lover, forskrifter, og barnehagenes vedtekter. Vedtektene inneholder opplysninger om for eksempel eierforhold, formål, åpningstid og oppsigelsestid.

Opplysninger og nøkkeltall om den enkelte barnehager finner du på Utdanningsdirektoratets side Barnehagefakta

Barnehagens internkontroll og lokale beredskapssystem er dokumentert i hver enkelt barnehage.

Barnehagens årsplan er laget på bakgrunn av forskrift om rammeplan for barnehagen.

Barnehagene gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser blant foreldre.

Barnehagene har ulike system for kvalitetssikring og utvikling for å sikre det pedagogiske innholdet og barns muligheter for medvirkning til utvikling av kvalitet i barnehagen.

Kommunen har som barnehagemyndighet tilsynsansvar, for å påse at alle barnehager drives ut fra gjeldende lover og forskrifter.