PBL Halden

PBL Halden er en lokal gruppering av private barnehager som alle er medlem i PBL (Private Barnehagers Landsforbund). Lokallaget skal ivareta og tale medlemmenes sak overfor kommunen. Lokallaget arbeider til beste for alle PBLs medlemsbarnehager i kommunen, og skal bidra til likebehandling mellom private og kommunale barnehager. Målet er å sikre best mulig barnehager for barna og forutsigbare rammevilkår for barnehagene.

Styret i PBL Halden består av:
Leder: Tommy Larsen, Stenrød Barnehage, mail: tommy@stenrod-barnehage.no, telefon: 920 62 514
Styremedlemmer:
Elizabeth Hunnestad, Festningsgata Barnehage, mail: elizabeth@festbarn.no, telefon: 45285931
Jan Magnus Rekdahl, Hovsveien Barnehage, mail: dl.hovsveien@bhg.no, telefon: 915 97 101
Tormod Meyer, TDM Barnehager, mail: tormod@tdmbarnehager.no, telefon: 908 57 172

PBL lokallag Halden logo.

PBH Halden

Private barnehager Halden(PBH Halden) er en lokal gruppering av alle private barnehager i Halden uavhengig av om de er medlem av PBL eller ei. Grupperingen går under navnet Haldenbarnehagene og arbeider for å utvikle kvaliteten og sikre rammevilkårene for private barnehager i Halden. Vi er organisert i nettverk basert på lokasjon. Vi har egen Faggruppe som arbeider for felles kvalitetsutvikling av barnehagene. I tillegg har vi egen økonomigruppe, som består av styret i PBL ovenfor, som arbeider opp mot administrasjonen i kommunen for å sikre et rettferdig og likeverdig tilskudd for de private barnehagene.

Kontaktinformasjon Faggruppen:
Leder: Elizabeth Hunnestad, Festningsgata Menighetsbarnehage, mail: elizabeth@festbarn.no, telefon: 452 85 931