Skogkanten Naturbarnehage

På Skogkanten har vi hele 17 mål å boltre oss på! I tillegg har vi et flott nærområde vi vi ofte benytter oss av. Med skogen som nærmeste nabo, er vi små og store oppdagere på verdens beste arena for lek og læring! Vi er ute i all slags vær, og vi er mye på tur og utforsker skogens magi. Hos oss preger barnas interesser og ønsker hverdagen vår, og gjenspeiles i det pedagogiske arbeidet. Barna skal få oppleve å ha en reell innflytelse på egen hverdag og å være en viktig del av et fellesskap. I Skogkanten står livsmestring og helse sentralt i alt vi gjør. Vi legger vekt på psykisk helse, vennskap og fellesskap, glede i naturen og barns medvirkning. Barna er i mye fysisk aktivitet i samspill med hverandre og naturen. En kombinasjon av disse faktorene mener vi skaper barn med sterk fysisk og psykisk helse.

Skogkanten ligger sentralt til ved boligområdene Hjortsberg, Frydenlund, Stenrød og Brekkerød i Halden. Skogkanten Naturbarnehage er et sted der små og store har det trivelig og moro sammen. Et sted hvor respekt for hverandre og frihet til å foreta egne valg står sentralt. I Skogkanten Naturbarnehage har vi to avdelinger; Gården ligger i Lerdalsveien 16, som har plass til 30 barn. Dette er en gård fra 1600-tallet som er blitt gjort om til barnehage. Setra ligger i et eget hus i samme gate som Gården, og er en småbarnsavdeling med inntil 18 plasser.

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 – 16.30 mandag til fredag.

Har du spørsmål om oss så er du velkommen til å ta kontakt!

Legeplassen til Skogkanten naturbarnehage avd. Setra. Foto
Skogkanten naturbarnehage avd. Gården. Foto

Skogkanten er en TDM barnehage

TDM Barnehager har som formål å drive kvalitative gode og trygge barnehager. Vi legger vekt på at foreldrene skal vite at barna deres har det godt og trives på barnehagen. Vi satser på å holde en høy service profil gjennom en løpende og god kommunikasjon.

Vi driver 6 barnehager geografisk spredt i Halden Kommune. Er du opptatt av beliggenhet finner du oss nær deg.

Våre barnehager har felles grunntanke og visjon; Frihet og glede i et positivt miljø.

Allikevel har de ulik egenart gjennom ulike satsingsområder og nisjer.

Vår felles nettside finner du her.

Lerdalsveien 16/19, 1784 Halden

482 22 230

Daglig leder: Linda Wagenknecht Olsen

linda@tdmbarnehager.no

Besøk barnehagens nettside