Tryggheim Barnehage

Tryggheim er en barnehage med plass til 51 barn i alderen 0-5 år. De er fordelt på avdelingene Noahs Ark, Blomsterhagen og Regnbuen. Navnene på avdelingene gjenspeiler profilen vår. Vi ønsker å være en inkluderende og fargerik barnehage. Her jobber 14 erfarne og dyktige medarbeidere som hele tiden har barnas beste i fokus. Vi har et kristent formål, er opptatt av verdiformidling og av at alle skal respekteres for den de er. Vi satser spesielt på å styrke barnas medvirkning og medbestemmelse. Vi er tilknyttet NLM-barnehagene AS.

Velkommen til oss på Tryggheim Barnehage!

Lekeplassen til Tryggheim barnehage. Foto

Asakveien 31/33, 1785 Halden

913 41 210

Daglig leder: Unn Aasgård

tryggheim.halden@nlmbhg.no

Besøk barnehagens nettside